Back Office : | Login  
 View Article

Tuesday, June 14, 2011  
 วุฒิอาสาฯ โคราชจัดทำโครงการการปลูกข้าวไร้สารพิษในวงบ่อซีเมนต์ การตรวจและการให้ความรู้การดูแลสุขภาพเบื้องต้น
:: 1685 Views :: ข่าวทั่วไป

  วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาในพื้นที่  จัดกิจกรรม "การปลูกข้าวไร้สารพิษในวงบ่อซีเมนต์" และ "การตรวจและให้ความรู้การดูแลสุขภาพเบื้องต้น" เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วัดอาศรมธรรมทายาท บ้านมอจะบก ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา  <<อ่านคลิ๊ก>>


  
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ