Back Office : | Login  
 ติดต่อผ่านช่องทางอื่น Minimize

 Print   
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ติดต่อเรา > ทางจดหมาย
 ติดต่อผ่านทางจดหมาย Minimize
 

สำหรับท่านที่ต้องการติดต่อหน่วยงานส่วนกลางหรือส่วนงานภูมิภาคสามารถส่งจดหมายไปที่ สำนักงานฯ ต่างๆ ตามที่อยู่ทางด้านขวามือค่ะ


* หมายเหตุ*
ในขั้นตอนของการติดต่อ กรุณาใส่ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรติดต่อได้
ให้ชัดเจน เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับ

ส่วนกลาง

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต
962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบฯ 
กรุงเทพฯ 10100 (วงเล็บมุมซอง "ธนาคารสมอง")

  
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง
เลขที่ 88/38 หมู่ที่ 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  11000
 

ส่วนภูมิภาค

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่  50300

 

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บริเวณพื้นที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ถนน มิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น   40000

 

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต
เลขที่ 170/8 ถนนกาญจนวนิช 
ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา 90000

 

 Print   
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ