Back Office : | Login  
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ผลงานวุฒิอาสา > เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่
 เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่ Minimize

Wednesday, October 10, 2018  
 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 16 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561
:: 831 Views

          จุลสารธนาคารสมองฉบับนี้ เป็นฉบับเดือนมหามงคลวันที่ 12 สิงหาคม 2561 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ครบ 86 พรรษา ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี จึงขอนำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับแนวพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจในการแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนโครงการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น  ....  <<ดาวน์โหลด>>


 Print   
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ