Back Office : | Login  
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ผลงานวุฒิอาสา > เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่
 เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่ Minimize

Wednesday, September 20, 2017  
 แผ่นพับธนาคารสมอง...พลังอาสาร่วมพัฒนาประเทศ
:: 2062 Views

      แผ่นพับธนาคารสมอง...พลังอาสาร่วมพัฒนาประเทศ นำเสนอความเป็นมา บทบาทของวุฒิอาสาธนาคารสมอง และผลการดำเนินงานของวุฒิอาสาธนาคารสมองโดยย่อ รวมทั้งมีใบสมัครเป็นวุฒิอาสาฯ เพื่อให้ผู้ที่สนในสามารถสมัครเป็นวุฒิอาสาฯ ได้

 <<ดาวน์โหลด>> Print   
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ