Back Office : | Login  

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ผลงานวุฒิอาสา > ผลงานวุฒิอาสา
 สรุปผลงานวุฒิอาสา Minimize

 Print   

Tuesday, June 17, 2008  
 โครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพเกษตรให้เกิดความยั่งยืนในหุบเขาภูเวียง (2)
:: 2456 Views :: ด้านการเกษตร


"ภูเวียง" เป็นชื่อของเทือกเขาและอำเภอหนึ่งที่เก่าแก่ของจังหวัดข่อนแก่นที่มีขีดความสามารถ เนื่องจากมีต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ... อ่านต่อ

Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ